הטבלה לא משקרת

כדי להתמצא בהלך הרוח המשפטי, בפסיקות של שופטים ספציפיים, בפיצוי הניתן עבור כל ביטוי והבנה של סיכויי התיק לפי השופט, הערכאה ומספר העוולות, הכנו מספר טבלאות המאפשרות להבין את הזירה המשפטית הרלבנטית.

בכל טבלה ניתן לסדר מחדש את העמודות בדירוג לפי רלוונטיות: לפי גובה הפיצוי, לפי שם השופט, לפי סוג הערכאה או לפי שם ההליך והמספר הסידורי. כך תוכלו לדעת, לדוגמא, כאשר מוצב שופט מסוים לדון בתיק מאחד הסוגים המופיעים בטבלאות, מהו גובה הפיצוי המקובל באולמו של השופט. אפשר גם לדעת, לפי אופי הביטוי שבגינו הוגשה התביעה, מהי עמדת בתי המשפט באופן כללי לגבי מקרים דומים.

הטבלאות מתעדכנות לפי הפסיקות, ומטבע הדברים אינן מכילות את כל הפסיקות ההיסטוריות הקיימות מאז קום המדינה ומאז החלת החוקים עצמם, אך אנו מעדכנים את המידע באופן שוטף ומקווים לתת תמונת מצב מעניינת המציגה את מכלול ההליכים, השופטים, העוולות והפיצויים, באופן כזה שישמש את לקוחותינו בקבלת הערכה כללית ראשונית לגבי מצב התיק.

להלן ארבע טבלאות מעודכנות שלא משקרות:

הפרת זכויות יוצרים – כמה מקבלים לפי החוק החדש

מחירון הדיבה – כמה עולה אמירת לשון הרע

טבלת הקללות והגידופים (לשון הרע)

פיצויים לבליינים במועדונים מפלים

בחרו בטבלה הרלוונטית לכם ועיינו בפסיקות ובהלכי הרוח של השופטים. זיכרו כי ניתן לשנות את הפרמטרים ולמיין את הטבלה, לפי הסדר הרצוי, על ידי לחיצה על החיצים.

בחזרה לראשית עמוד זה לחץ כאן
בחזרה לעמוד הראשי לחץ כאן